https://www.avanza.se/placera/forum/forum/respiratorius-ab.html

Meltron.                    

EcoRub B


Savosolar

Impact Coating 


Gapwaves AB   B


https://www.avanza.se/placera/forum/sok.html?query=powercell

Powercell


https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/folj-med-till-varldens-forsta-sjalvforsorjande-vatgasmack


NEL

Impact Coatings AB


Prolight diagnostics


Prolight Diagnostics bör på kort sikt uppvärderas till 6-8 kr. På lång sikt över 20 kr.

Efter riktad emission på 21 miljoner SEK, till storägarna, den 27 September 2019 är bolaget redo att säkerställa implementering och vidareutveckling av bolagets innovationer samt skapa en god finansiell ställning inför förhandlingar med potentiella samarbetspartners. Det sistnämnda tar vi fasta på, vilket ligger väl i linje med vad bolaget kommunicerat tidigare. Dvs försäljning eller partnerskap i slutet av pågående fas 2 eller under inledande fas 3. Under alla omständigheter tolkar vi beskedet positivt och att förhandlingar kommer avslutas med lyckat utfall inom kort. Notera att fas 2 startades november 2018 och beräknas pågå under 8-12 månader. Vi är där nu, och ett lyckat utfall av Troponin markören med Micro Flex kommer vara starkt värdedrivande och direkt avgörande för bolagets framtida värde.

Baserat på bolagets försäljningsestimat gör vi en nuvärdes bedömning av aktien. Kortsiktig målkurs blir 6-8 kr. År 5 beräknas försäljningen kunna vara 2000 MSEK. 10% vinst, dvs 200 MSEK. Med PE=15 innebär rimlig värdering för bolaget ca 3500 MSEK. Vilket innebär enbart för Troponin ca 20-25 ggr dagens kurs. Antar vi att vinsten ligger 10 år bort i tiden, med 5,5 % alternativränta, dryg dubbling av antalet aktier och sannolikheten 60% (lågt räknad) för lyckat fas 2 utfall menar vi att rimligt nuvärde (enkel nuvärdesberäkning) på aktien är 6-8 kr.

Slutsats: vi köper Prolight Diagnostic till portföljen med kortsiktig målkurs 6 - 8 kr, och vid försäljning av Prolight Diagnostic tror vi 20-40 kr nås.

Modellportföljen 2019-09-30

  

Hybricon

 Hybricon TO 2 


Respiratorius


Lumito

Nanologica 


Swedish bulls

  

https://www.swedishbulls.com/SignalPage.aspx?lang=en&Ticker=PCELL.ST

:o

https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_XIV

Erik,Bildresultat för erik den 14 du är  denende!

-- Nej!, jag är den fjortonde... <3 

Bildresultat för soldatens ärtsoppa

Många känner till hur Erik XIV låste in sin halvbror Johan III på Gripsholms slott under flera år och historien om hur han själv blev fängslad och dog av förgiftad ärtsoppa är välbekant


Bildresultat för booker newberry