https://www.wwf.se/stod/bli-fadder/wwf-fadder/#bli-fadder

Bildresultat för wwf panda

-- Tandsticka varje dag!!https://www.svt.se/sport/fotboll/zlatans-ord-fran-flygplatsen-det-har-ar-mitt-hemNär jag var typ 20 år så fick jag problem med min mun...en viss plåga följde som

gjorde att jag fick ändra mina planer i livet...först flera år senare insåg jag att jag blivit kvicksilverförgiftad...under många år fram till 2009, då amalgam, en legering som innehåller kvicksilver, totalförbjöds inom svensk tandvård, hann  amalgamet ställa till varierad skada på både tandvårdspersonal och patienter i synnerhet!

...amalgamet användes som fyllnadsmaterial i lagningar..Bildresultat för amalgam

Ibland tandläkare,

Tandamalgam

Huvudartikel: Amalgam (odontologi)

Amalgam har använts inom tandvården av olika skäl. Det är billigt och relativt enkelt att använda och bearbeta under behandlingen, det håller sig mjukt under en kort tid så det kan packas för att fylla ut varje oregelbundet utrymme, och bildar sedan en hård kemisk förening. I Sverige råder ett generellt förbud mot användning av tandamalgam sedan 2009.[3]

Amalgam för dentalt bruk består av kvicksilver som blandas med olika metaller i pulverform (silver, tenn, koppar och zink). Kvicksilvret reagerar med metallerna och formar en blandning av metaller som hårdnar.[4]

Tandvårdsprodukten levereras ofta i en försluten kapsel där pulverblandningen och kvicksilvret förvaras åtskilda. Kapseln placeras i en amalgamblandare som vibrerar kapseln kraftigt varvid pulver och kvicksilver blandas.


Bildresultat för dr mengele


-- Man kan undra om det var Dr. Mengele som var högste chef  på Socialstyrelsen

då beslutet att godkänna amalgam för bruk inom svensk tandvård klubbades?

som troligen generellt har något högre intelligenskvot än genomsnittet, var säkert många individer medvetna om hur giftigt kvicksilver

är...


https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/forskare-ta-upp-kvicksilvertunnorna


Häromdagen frågade jag en pensionerad tandläkare i 80-årsåldern, en intelligent och trevlig person...

Tandläkar-Tompa

Tandläkar-Tompa


----Hur kunde ni laga tänder med ett sånt giftigt material som kvicksilver?


Kanske borde man införa en reform som innebär att alla personer i Sverige 

får gratis amalgam-sanering!   Bildresultat för kvicksilver förvaring https://www.dn.se/ekonomi/tandskoterska-fick-kvicksilverbesvar-klassade-som-arbetsskada/Knappt hann man förbjuda kvicksilvret 2009 innan man var igång med nya projekt mot folkhälsan i Sverige:

Källa;  vaccinationer,se

Det var 2009, inför hotet om att svininfluensan skulle utvecklas till en global pandemi, som massvaccineringar Pandemrixmed Pandemrix genomfördes i bland annat Sverige. Året efter började det dock komma in rapporter om att vaccinet gett upphov till att barn och unga utvecklat sjukdomen narkolepsi – en sjukdom som ger upphov till plötsliga sömnattacker och rubbad nattsömn. Enligt en uppföljning från läkemedelsverket från 2011 fanns 150 fall av narkolepsi kopplade till vaccineringen i Sverige. I Finland har man rapporterat en niofaldig ökning av narkolepsi hos barn som blivit vaccinerade med Pandemrix och i Sverige är ökningen fyrafaldig. Efter att dessa rapporter började komma in 2010 väcktes också starkt kritik mot massvaccineringen.


Jag dömer ingen men

vem kan man lita på?


https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-44920193


http://www.amalgamskadefonden.se

http://www.narkolepsiforeningen.se