Till vardags köper jag och säljer en del aktier, jag är en sann kapitalist som gillar socialism!!,  och med förkärlek för "gröna" aktier! Jag märker naturligtvis vartåt det lutar i energipolitiken...

https://edition.cnn.com/2019/07/29/business/daimler-electric-trucks/index.html

Som bekant så står kanskevi inför en grön revolution globalt gällande övergången från fossila bränslen till helt grön energi.
Skiftet drivs primärt av insikten om klimatförändringarna och orsaken till dessa....Mänsklighetens samlade förbränning av fossila bränslen!
 
Min vision enligt följande:

Kontrollerad fusion av väte, vätefusion sker inne i solen, är antagligen den optimala energilösningen för mänskligheten men än är detta bara en dröm för forskarna!

När man framställer vätgas genom elektrolys använder man el för att spjälka upp vattenmolekyler till vätgas och syre. Lämpligen använder man då grön el.i processen t.ex. från vindkraft eller solceller.

Men bränsleceller som drivs av vätgas är ingen dröm utan ljuv verklighet..

 <3  :-D 

Jag hade gärna sett att länderna runt ekvatorn som innehar stora obebodda öken eller halvöken-miljöer hade ställt upp enorma ytor med solceller 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/solkungen-satsar-pa-miljovanlig
och sedan byggt anläggningar för produktion av vätgas via elektrolys med den gröna el som solen gratis tillhandahåller varje solig dag!

Tänk Arabien full med solpaneler istället för oljeborrtorn!!

Dessa länder kunde sedan förse världen med billig grön energi via export av vätgas som energibärare! Som bekant ? kan allt från stora kraftverk till batteriladdare med bränsleceller drivas av vätgas...Bara fantasin sätter gränser och enda restprodukten är alltid vattenånga!

https://www.nyteknik.se/popularteknik/solvarmd-ugn-for-50-kronor-6410889

Infrastrukturen finns redan...Bygg om oljetankers till vätgastankers..Ersätt bensinen med vätgas i våra mackar..Byt ut petrol-bilarna mot vätgasdrivna fordon...O.s.v.

Vattenkraft räknas som grön el men utbyggnaden av vattendrag ställer till med en del problem, exempelvis nästan alla ålyngel dör i turbinerna, Detta går att åtgärda men kostar en hel del pengar. Dammbyggena kan även översvämma stora ytor samt kostar fasligt med pengar under uppförandet...

https://www.naturskyddsforeningen.se

Kärnkraften ger ingen kol till atmosfären men där finns många komplexa problem som t.ex. avfallshantering, risk för haveri samt terror.........

Biobränslen typ metanol, etanol och naturgas innehåller alla kolatomer och atmosfären kan inte känna skillnad på kol från förbränning av fossila bränslen och förnybara dito.....Uppvärmningen fortsätter alltså..

Vindkraften är också grön energi men kan störa landskapsbilden, bullerproblem, i en del människors tycke.
Tillika orsakar den en del problem för våra bevingade vänner, "skivad fågel", som Carl Bildt uttryckte det på 90-talet.
Även ganska stora kostnader initialt men på det hela taget har vindkraften sin givna plats i den gröna revolutionen..
 

Och nu..Låt oss presentera...Bäst i klassen!..Tam.ta.ratam...!!
Solceller är passiva och producerar 100 %  miljövänlig el,( förutsatt att solcellerna produceras miljövänligt!) 

Troligen lär vätgasdrift och batteridrift 
https://www.mail.com/int/scitech/news/8433934-china-auto-highlights-industrys-electric-ambitions.html#.8434282-stage-mostviewed1-4
av fordon m.m.gå hand i hand ett tag framöver medan de s.k biobränslena blir kvar på perrongen och de fossila bränslena blir non grata!
 
Batteridrift, sa Bill !....Vätgas, sa Bull ! 

Jag tror på vattnet/vätets kraft....Redan för 2000 år sedan visade Jesus, Guds son, oss människor på den rätta vägen.. :-) 

 <3 

Jesus "gick" vatten...

http://www.politism.se/story/vattnet-haller-pa-att-ta-slut-samtidigt-fyller-superrika-hajakvarier/#post-60958

...och det kan resten av världen också göra!!

https://www.mp.se/bli-medlemBildresultat för miljöpartiet


Ok..Så långt allt gott och väl..Den Gröna revolutionen!  (y)