Extra and open


https://www.youtube.com/watch?v=_PVjcIO4MT4

  @-}-- 

https://www.expressen.se/sport/kronikorer/thomas-wilbacher/sa-erovrar-man-en-ny-liga-och-en-ny-kontinent/

  (^) 


En välbyggd afroAfrikansk man kom in i en bastu med Big Banana ...

en liten gubbe från Norrköping...


http://busfabriken.se...

Läs hela blogginlägget